Výpočet sumy efektivních teplot,
prognóza optimálního termínu sklizně na Vašem stanovišti

A. Vyberte Vám nejbližší referenční stanoviště:
B. Nadmořská výška Vašeho stanoviště: (m.n m)
C. Datum setí Vašeho pozemku:
(např. 25.4.2021)
D. Jižní expozice Ano
E. Severní expozice Ano
F. Písčitá stanoviště Ano
G. Pěstovaný hybrid:

Pro upřesnění odhadu silážní zralosti je potřeba odebrat vzorek sklizňové sušiny. Vypočtená data jsou pouze orientační!

ver. 1.71